Disclaimer

MobielreisadviesinLimburg.nl besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. MobielreisadviesinLimburg.nl, alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, datavendors en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede technische storingen. Alle informatie is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

© 2017 - Mobielreisadvies (nl) - Webdesign: Scriptus Design